Dades

  • Guils de Cerdanya, Cerdanya
  • 2019
  • PEU-Estació de Muntanya de Guils-Fontanera (PEUGF)
  • Superfície: 7,14 Ha, sòl no urbanitzable
  • Ajuntament de Guils de Cerdanya
L’objectiu principal del PEUGF és aprofitar les eines que dóna el planejament urbanístic per impulsar el conjunt de l’estació de muntanya de Guils Fontanera com a motor econòmic i turístic del Pirineu Cerdà. Altres objectius del PEUGF són: potenciar i gestionar el desenvolupament del domini esquiable; Impulsar i potenciar l’estació de muntanya com a motor econòmic i turístic durant tot l’any; Ordenar els peus de pista amb usos culturals i recreatius que ajudin a diversificar l’oferta; Fer compatibles el usos en les àrees protegides; Millorar l’accessibilitat i mobilitat; Garantir les xarxes de serveis; Establir directrius ambientals.