Generem instruments de planejament estratègic, territorial, urbà i rural

En AVRA treballem per a administracions i governs multinivell generant instruments de planejament estratègic, territorial, urbà i rural amb l’objectiu de contribuir a dissenyar polítiques del sòl viables, sostenibles i resilients. En un context en de contracció generalitzada de la despesa pública arreu del planeta, des de AVRA som plenament conscients de la dificultat de dissenyar i implementar polítiques del sòl i de la necessitat de recolzar i acompanyar als governs en una tasca tan complexa com és la redacció de planejament.