Agència de Vertebració Rurbana

01

Sobre nosaltres.

Considerem clau desenvolupar instruments de planejament que contribueixin a generar tracció en un desenvolupament socialment inclusiu, mediambientalment responsable i econòmicament sostenible. Amb l’objectiu de garantir el desplegament de les potencialitats del territori en el que ningú quedi enrere, AVRA focalitza la seva activitat en un medi RURBÀ que està desdibuixant els límits entre medi urbà i rural i modelant la governança multinivell del planeta.