Dades

  • La Torre de Claramunt, Anoia
  • 2019
  • DIES-Urb Pinedes de l’Armengol
  • Superfície: 148 Ha, 1.739 parcel·les
  • Diputació de Barcelona (GSHUA) i Ajuntament de La Torre de Claramunt
L’objectiu principal del DIES és analitzar la situació urbanística actual i el nivell de consolidació de la Urbanització Pinedes de l’Armengol; per això cal estudiar l’estructura de la propietat, així com l’estat de les xarxes de serveis per poder aportar arguments que puguin facilitar la presa de decisions a l’Ajuntament i altres agents del territori en gestió urbanística dels sòls.